ЗА НАС

WeekendPlovdiv2022  


Кратко описание на нашата дейност


СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПЛОВДИВ 

Съвет по туризъм – Пловдив е сдружение с нестопанска цел, което провежда националната политика в туризма на място и подпомага развитието на туризма на местно и регионално равнище. Сдружението координира действията и защитава интересите на своите членове. Съвет по туризъм – Пловдив е учреден съгласно Закона за туризма и регистриран по Закона за лицата и семействата.

Основната цел на сдружението е да организира събития и инициативи, които да привличат повече туристи и гости към град Пловдив. Такова събитие е Уикенд в Пловдив:

E-mail: weekend@tourismplovdiv.org

FaceBook страница на събитието: https://www.facebook.com/weekendplovdiv

Instagram страница на събитието: https://www.instagram.com/weekendinplovdiv/


КОНТАКТИ С НАС

Адрес на офисаПловдив, община Пловдив, район „Централен“, бул. „Кн. Мария Луиза” № 31. /бивш офис на „Хеброс бус/

Лица за контакт: 

Ваня Аргирова, административен секретар, 

тел: +359 894/321 401 и 

Цветелинка Цветанова, технически секретар, 

тел: +359 888/909 960

е-mail: info@tourismplovdiv.org

Website: http://tourismplovdiv.org/ВАЖНИ СВЕДЕНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ФАКТУРА И БАНКОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ:

Съвет по туризъм – Пловдив
Пловдив 4000, бул. „Кн. Мария Луиза” № 31
Сметка: по сметка IBAN  BG77BPBI79241095753001
Банка: БПБ – Пловдив
Банков код: BPBIBGSF
Идентичен номер: 115307554
МОЛ: Любозар ФратевЗа всичко останало може да използвате посочените начини за връзка с нас. 

Благодарим Ви!